BIOFECT
Biofect är ett koncentrerat alkaliskt flytande rengöringsmedel med kombinerad rengörande och desinficerande verkan. Den aktiva substansen tillhör gruppen kvartära ammoniumföreningar och är dokumenterat effektiv mot såväl grampositiva som gramnegativa bakterier, virus, svamp och mögel. Biofect är utan hälsorisker för djur och människor och har ingen negativ påverkan på metaller.
Biofect kan också användas som tvättmedel, för tvätt av hästtäcken, stall-ridkläder samt övriga textilier som används i samband med hästhållning.
Produkten är effektiv vid låg temperatur d.v.s. sparar energi.

Dunk 2,5 liter

PRODUKTBESKRIVNING
Flytande rengöringsmedel med rengörande och desinficerande verkan.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Användas för rengöring av alla typer av djurstallar, boxar, hästtransporter, hästtäcken, stall-ridkläder, och övriga textilier som används i samband med hästhållning.

BRUKSANVISNING
Som rengörningsmedel i stallet: Sopa och spola av alla ytor med vatten. Applicera sedan Biofect och låt värka i 20 minuter, spola sedan av med rent vatten och låt torka.
Som tvättmedel: Tvättmedlet kan användas både i tvättmaskin och till handtvätt. Tvätta i 40 grader och använd 100 ml till grovt smutsig tvätt och 50 ml till normal tvätt.